Blanka Pesja

Senior Art Educator - Conservatorium - Amsterdam University of the Arts

Category: Applied Games

Experience with applied games in art education

Strategisch spelen: onderhandelen is een spel (nl)

Strategisch spelen: onderhandelen is als spel een simulatie van de beroepsuitoefening,

De eerste ronde wordt afgesloten met een presentatie van het ontwerp-tot-zover.

De mannen van SPEK, onze gastdocenten, lopen langs de ontwerpen, bespreken die en beoordelen die met het verdelen van 50 punten per gastdocent over de teams.

De winnaar van deze puntenstand heeft de eerste keuze, het 2de team de 2de keuze etc. uit de 5 spelerskaarten van de volgende ronde: Mapping the City.

Lille find

SONY DSC

Essen find

canterbury

Aachen find

 

De opdracht is dan nog niet gegeven. Je kan dus de kaart kiezen op intuïtieve gronden, of omdat het past bij de gamers profielen van je team, of omdat het past bij de reïncarnatie personages of het verhaal dat jullie begonnen zijn, of omdat je zelf een persoonlijke voorkeur hebt voor een stad etc.etc.

Als ieder team een kaart heeft volgt de opdracht.

Je mag daarna onderhandelen en de kaart ruilen voor een andere, bijvoorbeeld in ruil voor punten of hulp of inzet van een extra gamer. Denk aan de verkooptechnieken van Remco Steijlen. https://www.linkedin.com/in/remco-steijlen-0aa7aa21

Zo kan een team dat achterstaat zijn punten inzetten om in een volgende ronde sterker te kunnen spelen.

NB. Hou daarom je 50 punten krediet als strategisch wapen om in te zetten voor de 2de ronde.

 

Inspraak: het is nog niet af (nl)

Een zeer positief moment in level 1 van het spel was het moment dat het prototype van het klankdrager ontwerp aan anderen getoond moest worden om reacties te krijgen en deze te verwerken in het verfijnen van het prototype.

Vanaf dat ik les geef aan de pop afdeling heb ik constant geprobeerd deze werkhouding te stimuleren.

Zodra iemand een tekst moet laten horen in KTB1 of een schets van een liedje in de Lyric Labs komt altijd maar weer: “Het is nog niet af” of “Het is nog niet goed” zinnetje vaak met een verontschuldigend of benepen toon in de stem gevolgd door mijn “laat nou maar horen” zucht.

Niets van dat alles bij het demonstreren van het ontwerp prototype!

Enthousiast deelden studenten hun werk met leerlingen uit andere studiejaren en de wederzijdse  belangstelling en participatie waren groot.

Waarom, waarom, lukt deze open, enthousiaste speelse houding dus niet als het gaat om songs/composities te demonstreren? Waarom lijkt dat meer aan te voelen als ‘zichzelf voor de leeuwen te gooien’ terwijl het fundamenteel onderdeel is van en creatief proces ongeacht het gekozen medium?

Hopelijk kunnen de studenten deze ervaring en dit inzicht meenemen, voorbij het spel, naar hun eigen beroepsuitoefening.

Ludodidactiek hurray!

IMG_5192

Team Work: the way a band should operate (eng)

When the students were asked how does this team work in designing a sound object reflect your musical profession, one of the interesting answers was: this is how a band should operate. Unfortunate not many do.

What followed was an interesting discussion with a few players. When music is involved a different sort of rivalry kicks in. There’s too much at stake, this often creates pressure of a negative kind.

However when designing as a team, little is at stake, nobody has to proof anything, an open playful explorative mindset gets to work. To understand the effects of rivalry I will focus my final thesis of my Master of Art Education study at the HKU on this specific topic.

Pop musicians at work in teams, designing a sound object.

spek 4 spek spek2 spek3 spek5 spek6

Kick Off: de bierviltjes van SPEK (nl)

We begonnen met een blok voor de maand februari: Design Think

Gastdocenten: Michiel van Sinderen en Steffen de Jonge aka de mannen van SPEK

http://www.spekamsterdam.com

IMG_5193

Met de intrede van de laptop heeft het componeren van muziek een totaal andere dimensie gekregen. Niet langer begint het ‘schrijven van liedjes’ met een handeling van de gitaar in de hand of achter de piano, gestuurd en beperkt door de eigen motorische skills.

Al onze studenten krijgen het vak Music Technology en leren hun weg te vinden in het programma Logic. De laptop opent dus voor elke muziekstudent een gigantische hoeveelheid keuzemogelijkheden.

Het bestuderen en ondergaan van een ‘ontwerp proces’ lijkt me dus ook een belangrijke kunstzinnige vaardigheid die de student ondersteunt bij haar/zijn creatieve muzikale maakprocessen.

De mannen van SPEK introduceerden een hele zinnige, praktische methode. Niet langer wordt er met een einddoel in gedachte begonnen (niet met een beeld dat je voor ogen staat) en gaat men daarna op zoek naar de middelen om dat doel te bereiken (dat beeld te construeren). Nee!

Er wordt begonnen met de middelen die tot onze beschikking staan. Eerst moet men ontdekken wat iedere speler aan mogelijkheden heeft en vanuit deze veelheid aan mogelijkheden wordt meteen concreet begonnen met werken middels dat wat er al is.

Ieder speler begon met het volkrabbelen van 5 bierviltjes met antwoorden op de vragen, gesteld door SPEK, zoals je dat ook zou doen in de kroeg of in de trein. Een prachtig begin van het eerste doel van mijn kunsteducatie methode: het lokaal uit.

viltjes

ARG: Finding Omen (nl)

De KTB2 vakinhoud heb ik, middels de principes van de ludodidactiek, omgetoverd tot een ARG, een Alternate Reality Game genaamd Finding Omen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game

Finding Omen is een spel in de vorm van een (de naam zegt het al) zoektocht annex puzzel. Een omen zoeken en vinden is als het ware een boodschap van hogerhand ontdekken. Is dat niet een belangrijke laag in de kunsten?

https://en.wikipedia.org/wiki/Omen

Het spel wordt gespeeld door enkele teams die het tegen elkaar opnemen in het vertellen van een verhaal dat verbeeld zal worden in een uiteindelijke installatie-presentatie als Gesamtkunstwerk.

Elke speler heeft in semester 1 een game ID ontwikkeld, met deze ID worden teams gevormd.

KTB ID Card-3

Elke ID (lees speler) moet  allereerst een personage vinden dat sterke gelijkenis vertoont met de student. Dreskeroon heeft deze gevonden:

Reincarnatie:

– Portrait of Count Antonio Porcia
– Italy 1488-1576
– Artist: Titian

KTB Reincarnatie

Dit is een eerste omen: het gevonden personage wordt gezien als een reïncarnatie van de student, bestaande uit een portret, naam, tijd en plaats, en is de pion in het spel waarmee het verhaal begint.

In dit geval heeft Drewskeroon een gamer ID gemaakt met een foto van zijn eigen gezicht. Maar dat kan ook anders:

KTB ID versie 1.0-2

Alle spelers van een team zijn gereïncarneerde personages die op een plek bij elkaar gekomen zijn, toevallig of niet, in 2016 in Amsterdam, om erachter te komen waarom nou juist zij in deze tijd, op deze plek, in deze cultuur weer gemanifesteerd in leven zijn en elkaar ontmoet hebben.

Waarom nou juist hier, in deze tijd, in deze cultuur, met elkaar?

Wat spreekt je hier aan of stoot je af, wat moet je veroveren of bevechten? etc.

Hamvraag is waarom ben je hier en wat moet je hier doen.

Finding Omen, is het vinden van tekens en sporen middels de opdrachten van de puppet master (de kunstdocente Blanka Pesja) om een verhaal te kunnen creëren, ontdekken, schrijven, vorm te geven. Het kan en mag alle kanten uitgaan als de werkelijkheid (van de opdrachten) maar steeds geïntegreerd wordt in de voortgang van het verhaal.

De uiteindelijke installatie is dan ook een gevonden en geconstrueerd “omen” en verwijst zelf ook weer naar een toekomst die men in zou kunnen gaan, een open einde.

 

Ludodidactiek: feit en fictie (nl)

De KTB2 vakinhoud heb ik weten te gieten in de mal van de ludodidactiek.

“Typisch voor een ludo-didactische toepassing in het kunstonderwijs is dat
• kunst kennis/vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
• de rol van een docent erbij verandert in die van spelleider of -ontwerper
• de rol van student erbij verandert in die van speler
• de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat bijdraagt aan de leerdoelen
• er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel”

 

http://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumEducatie/Ontwikkelprogrammas/EvertHoogendoornOverLudodidactiek/HKULudodidactiek.htm

Het belangrijkste kenmerk van een spel is, mijn inziens, de vermenging van feit en fictie.

Voor het vak KTB2 kwam dat goed van pas, en kon ik de  C en K van het A-mack system volledig recht doen.

 • Fictie – om de verbeeldingskracht aan te spreken en tot oorspronkelijk werk te kunnen komen.
 • (A-mack: C – creativiteit)
 • Feit –  om het culturele landschap waar te nemen, te ontginnen en actief binnen te dringen.
 • A-mack: K – kennis

Alle uitkomsten van de opdrachten worden volgens onze A-mack beoordeeld.

Feit Fictie
Student Game profiel
ID eigenschappen Reincarnatie personage
Ontwerp klankdrager – design think Fantasie object
Bezoek echte stad – mapping the city Maak het onderdeel van je verhaal
Actieve workshops – motion vectorial Ontwikkel je personage en drama
Boek ontwerp – book concept Ontwikkel je verhaal drager
Space intervention – ruimtelijke interventie Ontwikkel je vertelling
Presentatie installatie Oorspronkelijk nieuw werk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Geletterdheid (nl)

KTB2 semester 2, de inhoud gevormd middels de principes van de Nieuwe Geletterdheid.

Voorheen speelde semester 2 van KTB2 zich voornamelijk af binnen de vier muren van het leslokaal met drie actieve workshops buitenshuis.

Dit heb ik als zeer belemmerend ervaren als het gaat om het ontdekken van het culturele speelveld waarin de studenten zich na hun studie moeten zien te manifesteren. Iedereen maakte individuele opdrachten, verstuurde die uiteindelijk in een werkmappen, die werden beoordeeld via het A-mack volgsysteem en daarmee was de kous af.

Ik had sterk de behoefte de studenten op het vrije beroep van het zelfstandige kunstenaarschap, als cultuurproducenten, beter voor te bereiden. Met 30 mensen een museum bezoeken, rond te lopen, te kijken voor- en nabesprekingen leek niet meer een doeltreffende methode.

Om mijzelf educatief te ontplooien ben ik Nieuwe Geletterdheid gaan studeren aan de HKU o.l.v. Willem Jan Renger (StudioLab) en Evert Hoogendoorn (Gamedesigner IJsfontein). Daar doorloop ik momenteel het ‘master kunsteducatie’ traject. Hier heb ik kennis gemaakt met de ludodidactiek. Ludo: spel. Didactiek: les methode.

http://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumEducatie/VoorHKUdocenten/DidactiekNieuweGeletterdheidGamePrincipes.htm

Dit heeft me gemotiveerd om de inhoud van KTB2 semester 2 in een Alternate Reality Game (ARG) vorm te geven.

Deze vernieuwde onderwijsmethode heeft veel voordelen maar ik noem hier enkel de volgende kenmerken die bijdragen aan complexe educatieve meerwaarde:

 • allereerst de participatie cultuur: leren samen te werken, kennis te delen, krachten te bundelen
 • ten tweede: de nieuwe technologie, het online leven actief binnen te treden
 • ten derde: het lokaal uit, de wereld in. Het speelveld van een ARG is zo groot als men die zelf aan wilt gaan.
 • ten vierde: geen individuele werkmap bekeken door een paar docenten maar een publieke presentatie die de neerslag is van teamwork.
 • last but not least: de vermengeling van feit en fictie binnen een ‘spel’ zorgt ervoor dat ook deze didactische vorm waarlijk C en K van het A-mack volgsysteem recht doet.

Het A-mack is een volgsysteem ontworpen door Jack Pisters en sinds de oprichting van de pop afdeling aan het conservatorium van Amsterdam, gehanteerd door het voltallige docenten team.

http://www.jackpisters.nl/amack/

Mijn nieuwe lesmethode ontworpen vanuit de ludodidactiek moest aan een paar belangrijke voorwaarden voldoen:

 • de inhoud van het vak binnen de nieuwe lesmethode moest gegarandeerd zijn.
 • de criteria van beoordeling moesten aan het A-mack volgsysteem voldoen.
 • aan het vaste bepaalde aantal gespendeerde studie-uren moet voldaan zijn om recht te doen gelden op studiepunten.

Met enkele iteratieslagen kon hieraan worden voldaan en konden we per 1 februari 2016 van start.

 

 

 

© 2018 Blanka Pesja

Theme by Anders NorenUp ↑