https://soundcloud.com/user-234384102/muziekwedstrijd-wel-of-niet-meedoen-interview-met-jack-pisters

photo by courtesy: Walter Goyen. www.H4P.com

This episode will be in Dutch dealing with a Dutch situation. I’ll be interviewing Jack Pisters on the ins and outs, the pro’s and cons of competition in music education. Many art students, at some point, seem to ask themselves: should I or shouldn’t I enter an art competition? Music students are not an exception.

Are we as art and music educators actually preparing our students to compete with each other while we claim to focus our education on developing artistic autonomy and creativity? Is competing-comparing not mutual exclusive with autonomy?

Mijn gast van vandaag is Jack Pisters, initiator en leider van de popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam.

Zelf begenadigd gitarist. In 1983 won hij op 17 jarige leeftijd bij een landelijke KRO wedstrijd als één van de jongste deelnemers met zijn gitaarsolo Arabesque de gitaar van Gary Moore.

Om maar met andermans woorden te beginnen, een quote van Rob Kietselaer uit gitaarschoolnederland.nl gitaar – juni 2015.

“Veel studenten die op de pop afdeling hun studie volgden hebben nu begerenswaardige prijzen in hun kast staan. Om maar wat te noemen: tientallen bands waren 3FM Serious Talent en een even zo groot aantal speelden in De Popronde, drie werden Amsterdamse Popprijs-winnaars, dertien keer wonnen ze de Grote Prijs van Nederland in verschillende categorieën en drie keer de Sena Pop NL Awards. Bij de laatste is hij ook zelf betrokken, als organisator en soms als jurylid, maar ook als begeleider om te zorgen dat de winnaars met de goede mensen in contact komen en de goede stappen zetten.”

Daar zijn we dan direct bij het kern van het thema: is meedoen aan een muziekwedstrijd een goede stap?

Hier volgen alle vragen die ik Jack Pisters gesteld heb.

De algemene vragen:

  • Wat is het positieve en negatieve effect van competitie in muziekonderwijs?
  • Welke studenten hebben veel baat bij competitie in muziekonderwijs en welke studenten lijden onder competitie in muziekonderwijs?

De persoonlijke vragen:

  • Hoe sta je persoonlijk tegenover competitie in muziekonderwijs?
  • Wat zijn je persoonlijke positieve en negatieve ervaringen met competities in muziekonderwijs?
  • Welke aanpassingen zou je graag implementeren als jij het voor het zeggen had?

Als docent:

  • Gebruik je wedstrijdelementen in je eigen lespraktijk? Zo ja welke, waarom?
  • Vergelijk je weleens je studenten onderling? In positieve of negatieve zin? Waarom?
  • Gaan studenten weleens onderling een competitie aan? Hoe reageer jij daarop?
  • Zijn er ‘winners & losers’ in je klas? Zo ja, hoe ga je om met die stigma’s?

Als wedstrijd begeleider

–       Hoe begeleid je een potentiele winnaar naar een wedstrijd toe?

–       Hoe vang je een verliezer van een wedstrijd op?

–       Hoe implementeer je de wedstrijd in de rest van je lesprogramma?

–       Hoe onderscheid je voor je student diverse leerdoelen buiten de wedstrijd om?

Als beoordelaar

–       Is er verschil in het gehanteerde beoordelend systeem binnen je beroepspraktijk en die van de muziekwedstrijden? Zo ja, welk verschil is dat?

–       Is een cijfer systeem binnen het onderwijs net zo’n sociaal selectie middel als de classificatie van een wedstrijd?

–       Wat doe je als docent voor je student als je het niet eens bent met een jury?

–       Wat doe je als docent voor je student als jij het wel eens bent met een jury maar de student niet?

 

Last but not least:

Ik doe een aantal uitspraken en jij antwoord met eens – beetje eens – beetje oneens – oneens.

De maatschappij waardeert wedstrijden als een canon vorming; als een meting van de echte waarde.

De kracht van wedstrijden ligt in de stimulans van studenten om hun best te doen.

Een hoge score ontvangen voelt goed voor de bandleden en werkt daardoor stimulerend.

Wedstrijden zorgen dat het niveau stijgt.

Wedstrijden zorgen voor een groter belangstelling voor muziek.

Het idee van een muziekwedstrijd slaat zo aan want het brengt het natuurlijke instinct van rivaliteit en verovering naar boven.

Wedstrijden kunnen een educatief proces en daardoor de ontwikkeling belemmeren.

De zwakte van wedstrijden is dat men zich sec gaat inspannen alleen om te winnen.

In een wedstrijd wordt winnen een belangrijker doel dan ontwikkelen en leren.

Wedstrijden maken het verschil tussen een atletiek veld en klaslokaal diffuus.

Wedstrijd, het woord zegt het al, doet strijd en jaloezie ontstaan en voedt deze.

Wedstrijden zorgen dat de aandacht meer gefocust is op externe factoren, zoals de rivalen of de jury, dan op de performance zelf.

In het volwassen leven is er al genoeg competitie, rivaliteit en verhit geworstel, de jeugd hoeft niet tijdens hun ontwikkeling hier al meteen aan meedoen.

In het dagelijkse leven is er al genoeg competitie, rivaliteit en verhit geworstel, het kunstklaslokaal zou juist een vrijplaats moeten bieden.

Het kunstklaslokaal zou een plek moeten zijn waar iedereen op zijn eigen kwaliteiten gewaardeerd wordt.

Zich vergelijken met anderen komt de ontwikkeling van de eigen autonomie niet ten goed.

In de kunsteducatie is het ontwikkelen van autonomie een belangrijk hoofddoel.

Studenten die niet succesvol zijn in een wedstrijd zijn niet voorbereid om de consequenties van ‘verliezen’ goed te verwerken.

Alle aandacht gaat uit naar de winnaars, ten koste van de zorg om de verliezers.

Het denken in ‘winners and losers’ zou geen plaats moeten hebben binnen kunst educatie.

Kunst zou de anti-dote moeten zijn van de ‘winners and losers’ mentaliteit.

Aan wedstrijden mee doen is belangrijk omdat je zo ook leert een ‘goed burger’ te zijn terwijl je je motivatie verhoogd en je public relations verbeterd.

Een person die erg competitief ingesteld is tegen andere teams/bands (intergroup rivaliteit) wordt dat evenzo makkelijk tegen zijn eigen team/bandleden (intragroup rivaliteit)

 

Wedstrijden hebben educationele voordelen

studenten werken harder

het niveau van de performance wordt hoger

het is ook goed sociaal onderwijs

 

Wedstrijden hebben educationele nadelen

De stress die wedstrijden met zich meebrengen zorgt ervoor dat bepaalde getalenteerde studenten afhaken

negatieve ervaringen kunnen tot onhaalbaar perfectionisme leiden

perfectionisme kan burn outs en drop outs tot gevolg hebben

 

Als er geen competitief element is dan verlaagd de standaard.

Wedstrijdelementen zorgen juist voor virtuoos resultaat.

Wedstrijden vergelijken studenten op onvergelijkbare kwaliteiten.

Het juryren van kunst/muziek wedstrijden is het vergelijken van appels en peren.

 

Meedoen aan wedstrijden heeft de volgende voordelen:

1) leidt tot gebruik beter muziek

2) verbetering van het instrumentarium

3) verhoogde belangstelling voor school muziek van ouders en studenten

4) goede boordelingen – jury commentaar

5) vergroot social aspect, men luistert meer of beter naar andere groepen.

 

Meedoen aan wedstrijden heeft de volgende negatieve effecten

over benadrukking van het competitieve aspect

teveel tijd gespendeerd aan de wedstrijdstukken

slechte beoordelingen – jury commentaar

vijandelijkheid tegen andere geode performances van een wedstrijd.

 

De afsluiting:

Wat is je advies aan studenten die niet weten of ze wel of niet mee moeten doen met een wedstrijd?

Wat is je advies aan docenten die studenten begeleiden tijdens een wedstrijd?

 

Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door Music Matrix Studio

Sound engineer Jaap van der Kleijn

Dank aan de luisteraars.