Blanka Pesja

Senior Art Educator - Conservatorium - Amsterdam University of the Arts

Tag: a-mack

Ludodidactiek: feit en fictie (nl)

De KTB2 vakinhoud heb ik weten te gieten in de mal van de ludodidactiek.

“Typisch voor een ludo-didactische toepassing in het kunstonderwijs is dat
• kunst kennis/vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
• de rol van een docent erbij verandert in die van spelleider of -ontwerper
• de rol van student erbij verandert in die van speler
• de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat bijdraagt aan de leerdoelen
• er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel”

 

http://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumEducatie/Ontwikkelprogrammas/EvertHoogendoornOverLudodidactiek/HKULudodidactiek.htm

Het belangrijkste kenmerk van een spel is, mijn inziens, de vermenging van feit en fictie.

Voor het vak KTB2 kwam dat goed van pas, en kon ik de  C en K van het A-mack system volledig recht doen.

 • Fictie – om de verbeeldingskracht aan te spreken en tot oorspronkelijk werk te kunnen komen.
 • (A-mack: C – creativiteit)
 • Feit –  om het culturele landschap waar te nemen, te ontginnen en actief binnen te dringen.
 • A-mack: K – kennis

Alle uitkomsten van de opdrachten worden volgens onze A-mack beoordeeld.

Feit Fictie
Student Game profiel
ID eigenschappen Reincarnatie personage
Ontwerp klankdrager – design think Fantasie object
Bezoek echte stad – mapping the city Maak het onderdeel van je verhaal
Actieve workshops – motion vectorial Ontwikkel je personage en drama
Boek ontwerp – book concept Ontwikkel je verhaal drager
Space intervention – ruimtelijke interventie Ontwikkel je vertelling
Presentatie installatie Oorspronkelijk nieuw werk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Geletterdheid (nl)

KTB2 semester 2, de inhoud gevormd middels de principes van de Nieuwe Geletterdheid.

Voorheen speelde semester 2 van KTB2 zich voornamelijk af binnen de vier muren van het leslokaal met drie actieve workshops buitenshuis.

Dit heb ik als zeer belemmerend ervaren als het gaat om het ontdekken van het culturele speelveld waarin de studenten zich na hun studie moeten zien te manifesteren. Iedereen maakte individuele opdrachten, verstuurde die uiteindelijk in een werkmappen, die werden beoordeeld via het A-mack volgsysteem en daarmee was de kous af.

Ik had sterk de behoefte de studenten op het vrije beroep van het zelfstandige kunstenaarschap, als cultuurproducenten, beter voor te bereiden. Met 30 mensen een museum bezoeken, rond te lopen, te kijken voor- en nabesprekingen leek niet meer een doeltreffende methode.

Om mijzelf educatief te ontplooien ben ik Nieuwe Geletterdheid gaan studeren aan de HKU o.l.v. Willem Jan Renger (StudioLab) en Evert Hoogendoorn (Gamedesigner IJsfontein). Daar doorloop ik momenteel het ‘master kunsteducatie’ traject. Hier heb ik kennis gemaakt met de ludodidactiek. Ludo: spel. Didactiek: les methode.

http://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumEducatie/VoorHKUdocenten/DidactiekNieuweGeletterdheidGamePrincipes.htm

Dit heeft me gemotiveerd om de inhoud van KTB2 semester 2 in een Alternate Reality Game (ARG) vorm te geven.

Deze vernieuwde onderwijsmethode heeft veel voordelen maar ik noem hier enkel de volgende kenmerken die bijdragen aan complexe educatieve meerwaarde:

 • allereerst de participatie cultuur: leren samen te werken, kennis te delen, krachten te bundelen
 • ten tweede: de nieuwe technologie, het online leven actief binnen te treden
 • ten derde: het lokaal uit, de wereld in. Het speelveld van een ARG is zo groot als men die zelf aan wilt gaan.
 • ten vierde: geen individuele werkmap bekeken door een paar docenten maar een publieke presentatie die de neerslag is van teamwork.
 • last but not least: de vermengeling van feit en fictie binnen een ‘spel’ zorgt ervoor dat ook deze didactische vorm waarlijk C en K van het A-mack volgsysteem recht doet.

Het A-mack is een volgsysteem ontworpen door Jack Pisters en sinds de oprichting van de pop afdeling aan het conservatorium van Amsterdam, gehanteerd door het voltallige docenten team.

http://www.jackpisters.nl/amack/

Mijn nieuwe lesmethode ontworpen vanuit de ludodidactiek moest aan een paar belangrijke voorwaarden voldoen:

 • de inhoud van het vak binnen de nieuwe lesmethode moest gegarandeerd zijn.
 • de criteria van beoordeling moesten aan het A-mack volgsysteem voldoen.
 • aan het vaste bepaalde aantal gespendeerde studie-uren moet voldaan zijn om recht te doen gelden op studiepunten.

Met enkele iteratieslagen kon hieraan worden voldaan en konden we per 1 februari 2016 van start.

 

 

 

© 2018 Blanka Pesja

Theme by Anders NorenUp ↑